Utforming av nytt enhåndsalfabet for Norges Døveforbund.