Bare riv det ned - Artikkelillustrasjon for Fredrikstad Blad