Reklamepostkort

Jeg har alltid vært fryktelig dårlig på å promotere eget arbeid. Det føles helt unaturlig å skulle «pushe» det jeg selv lager på andre.

Beklageligvis ser ikke denne tilnærmingen ut til å generere nye oppdrag (eller «newbiz» som det så skrekkelig heter) og verden feiler således nok engang i å fungere slik jeg ønsker.

I et forsøk på selvpromotering har jeg nå gått hen og lagd noen postkort som jeg skal sende ut til potensielle nye kunder. Fryktelig gammeldags, men dersom jeg skal bli komfortabel med egenmarkedsføring så må jeg gjøre det innenfor rammer jeg faktisk liker.

Blir det ingenting av det så har jeg uansett hatt glede av å lage de og det er da i det minste noe!